LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL SINAVI (İNGİLİZCE)

1-Madde ve özellikleri
2-Basınç
3-Kaldırma kuvveti
4-Isı-Sıcaklık ve genleşme
5-Moment-Denge
6-Ağırlık merkezi
7-Doğrusal hareket
8-Bağıl hareket
9-Dinamik
10-Atışlar
11-İş-Enerji
12-Düzgün dairesel hareket
13-Basit harmonik hareket
14-İtme-momentum
15-Kütle çekimi ve Kepler kanunları
16-Elektrostatik
17-Elektrik alanı, potansiyel ve iş
18-Elektrik Akımı
19-Manyetizma
20-Elektromanyetik İndükleme
21-Kondansatörler
22-Alternatif akım ve transformatör
23-Gölge ve aydınlanma
24-Işığın yansıması
25-Işığın kırılması
26-Mercekler
27-Yay dalgaları
28-Su dalgaları
29-Ses dalgaları
30-Elektromanyetik dalgalar
31-Işığın kırınımı ve girişimi
32-Fotoelektrik ve Compton olayı
33-Atomun yapısı
34-Özel görelilik
35-Yıldızlardan yıldızsılara
36-Nükleer fizik
37-Atomlardan kuarklara
Kimyasal Hesaplamalar
Gazlar
Çözeltiler
Çekirdek Kimyası
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimlerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Çözünürlük Dengeleri
Sulu Çözeltilerde Asit ve Baz Dengeleri
İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri
Kimyasal Bağlar
Hidrokarbonlar
Fonksiyonlu Organik Bileşikler